Kur njerëzit e mirë takoheshin mes vete e porositnin njëri-tjetrin me tri gjëra

0
775

Nga Ebu Aun (Allahu e mëshiroftë) përcillet të ketë thënë: “Kur njerëzit e mirë takoheshin mes vete e porositnin njëri-tjetrin me tri gjëra, e nëse nuk shiheshin, ia dërgonin njëri-tjetrit me anë të letrave:

1. Kush punon për botën e tij të ardhshme, Allahu i mjafton për çështjet e tij të kësaj bote (ia rregullon ato).

2. Kush e përmirëson lidhjen e tij me Allahun, Ai i mjafton ndaj njerëzve.

3. Kush e përmirëson anën e tij të brendshme, Allahu ia përmirëson anën e tij të jashtme.”

(“Musannef ibn Ebi Shejbeh”, nr. 34988)
Përktheu: Hoxhë Petrit Perçuku