Kur është hera e fundit që e ke hapur dhe e ke lexuar Kuranin

0
1341

Memeci dëshiron të këndoj (lexoj) Kuranin!

I shurdhëti dëshiron të dëgjoj Kuranin!

I verbëri dëshiron të shikoj Kuranin!

Ndërsa ne na shkatërruan celularet!

Vëlla musliman dhe ti motër muslimane!

Kur është hera e fundit që e ke hapur dhe e ke lexuar Kuranin Famëlartë, Fjalën e Zotit të botëve?

Jepi përgjigje kësaj pyetjeje në veten tënde.

Ti e lexove këtë këshillë, ndoshta në veten tënde reflektove, por pas pak do kthehesh përsëri në rutinën tënde ditore dhe këto fjalë që lexove më lart do harrohen!

Fillo që tani të caktosh një pjesë të kohës tënde për të lexuar Fjalën e Allahut, përpara se të mos kesh më mundësi ta bësh këtë gjë!

Po, po, hape Kuranin dhe fillo të lexosh!

Brulind Callari