Kur e ke oblikgim te kthehesh nga Qabja dhe kur e ke te ndaluar te kthehesh drejt Qabes

0
2224

Kthimi ne drejtim te kibles (Qabes) eshte:

-Haram (i ndaluar). Sic eshte rasti gjate kryerjes se nevojave fiziologjike.

-Eshte vaxhib (prej kushteve te namazit). Sic eshte gjate faljes se namazit.

-Eshte mekruh (veprim i urryer). Sic eshte gjate hutbes se xhumase. Ne kete rast urrehet qe hatibi te drejtohet kah kibla dhe t’u ktheje shpinen njerezve.

-Eshte mustehab (e pelqyeshme). Sic eshte gjate lutjes dhe marrjes se abdesit.

“Esh-Sherh El-Mumti”, vell. 1

Unejs Sheme.