Kur bamiresia nuk llogaritet bamiresi

0
1449

Shejhul Islam Ibn Tejmije,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- ka thënë:

” Ai i cili në momentin kur jep sadaka kërkon nga njerëzit(atyre që u jep sadaka) kompenzim me lëvdatë, lutje apo edhe diçka tjetêr.

Atëherë, ai me këto veprime nuk llogaritet bamirës i sinqertë ndaj atyre që u dhuron sadaka.”

Burimi:
Mexhmu’u el Fetaua: 1/55.

Suad Shabani