Kuajt e Xhenetit

0
642

Nga Ebu Ejupi i cili tha: “Një beduin erdhi te profeti alejhi selam
dhe tha: ‘O i Dërguari i Allahut! Unë i dua kuajt. A ka kuaj në
Xhenet?’ I Dërguari i Allahut alejhi selam tha:

‘Nëse do të hysh në Xhenet, do të të sillet një kalë me krahë, i bërë
nga safiri, dhe ti do të bartesh në të e ai do të fluturojë kudo që të
dëshirosh’”. (Nr. 3001)

Silsileh Ahadîth es-Sahîhah
Muhadith, shejh, alameh Muhammad Nasiruddîn el-Albani