Kthehu e falu, se ti nuk je falur!

0
761

Namazi është shtylla e fesë. Për shkak të rëndësisë së tij Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e ka sqaruar formën e faljes së tij me fjalë dhe vepër (praktikë).

(2) Mos shqiptimi me gjuhë i tekbirit fillestar, pra Allahu ekber, bën që namazi të jetë i pavlefshëm. Ngase tekbiri fillestar është prej shtyllave të namazit.

Bazuar në fjalën e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem drejtuar atij që nuk u fal mirë në namazin e tij: “Kur të ngrihesh për faljen e namazit, merr abdes në formën e duhur, pastaj drejtohu nga Kibla dhe merr tekbir (thuaj Allahu ekber)”.

Shënon Buhariu (6251) dhe Muslimi (397)

Unejs Sheme