Kjo eshte jeta e kesaj bote e bukur, pikellim dhe tradheti

0
123

Jeta…

E bukur si bukuria e Jusufit alejhis-selam.

E mbushur me pikellime dhe hidherime si pikellimi dhe hidherimi i Jakubit alejhis-selam.

Dhe tradhtare si tradhetia e vellezerve te Jusufit alejhis-selam.

Prandaj:

Merre te bukuren qe Allahu ta ka lejuar.

Pikellimin dhe hidherimin parashtroja Zotit tend Bujar. Sic tha Jakubi alejhis-selam “Unë hidhërimin tim dhe pikëllimin tim ia parashtroj Allahut, e unë di për Allahun atë që ju nuk e dini”. Jusuf: 86

Dhe largoju tradhetise dhe pasuesve te saj. Allahu thote: “Allahu nuk i do ata që tradhtojnë”. El-Enfal: 58

“Keshilla te dobishme ne akide, adhurime, edukate dhe morale”, vell. 2

Unejs Sheme