Kjo është gruaja e mire dhe e devotshme

0
2802

Gruaja e devotshme, nëse sheh se burri i saj ka filluar ta lëshojë rrugën e Allahut, duke anuar nga mëkatet, ia kujton Allahun, frikën ndaj Allahut.

Nëse ajo sheh se ai ka filluar të kapet u shumë pas kësaj dynjaje, e cila është diçka kalimtare, atëherë ajo ia përkujton ahiretin, i cili është i përhershëm.

Sillet mire me bashkeshortin dhe prinderit e tij.

E zgjon ate per namazin e sabahut dhe adhurimet e tjera.

E ruan pasurin e bahskeshortit dhe kujdest per familjen.