Keto sjellje duhet te kete muslimani.9 sjelljet e mrekullueshme te Muhamedit alejhi selam

0
2537

Muhamedi salallahu alejhi ve selem ishte i lehtë,

i butë në sjellje,

fisnik në tabiat,

i mirë në bashkëjetesë,

fytyrëhapur shumë i buzëqeshur,

i thjeshtë pa nënçmim,

bujar pa teprim,

zemërbutë,

i mëshirshëm me çdo musliman, krahëlehtë me besimtarët,

i lehtë në raport me ta,

ai salallahu alejhi ve selem tha:

”A t’ju tregoj juve për atë që zjarri i është bërë haram atij?

Zjarri është haram për çdo njeri të lehtë, të butë, i këndshëm, i afërt me njerëzit.”

Ibn Kajimi, Allahu e mëshiroftë

Suad Shabani.