Keto jane kohet kur njeriu duhet te vecohet me veten e tij

Ka thënë dijetari i Islamit, Ibn Tejmijete -Allahu e mëshiroftë-:

“Duhet patjetër që robi të ketë disa kohë ku veçohet për:

Lutje drejtuar Allahut, Zotit të botëve.

Ta përmendi Atë.

Të falet.

Të meditojë.

T’i kërkoj llogari vetes së tij.

Të rregulloj zemrën e tij”.

📚 مجموع الفتاوى 10/637.

Brulin Callari

Read Previous

Namazi më i rëndë (më i vështirë)

Read Next

Cdo femije duhet te lutet per prinderit e tij