Keto jane 3 moralet me te larta qe mund te posedoj nje njeri

0
2563

☆ Butësia,

☆ Durimi ndaj lëndimeve
dhe

☆ Falja e padrejtësive:

– janë moralet më të larta të njerëzve në këtë botë dhe në botën tjetër.

▪︎Nëpërmjet tyre njeriu arrin atë që nuk mundet ta arrij me agjërim dhe namaz nafile (vullnetar).▪︎

Ibn Tejmije në es-Sarimul-Meslul 234

U.Morina