Keto dite janë ditët me te mëdha.

0
821

Profeti, paqja dhe lavderimet e Allahut qofshin me te, ka thene:

“Nuk ka dite me te medha tek Allahu sesa keto dhjete dite e as dite ne te cilat veprat jane me te dashura tek Allahu sesa keto dite.

Prandaj shpeshtojini shume ne keto dite thenien “La ilahe ilAllah”, tekbiret dhe falenderimet e lavderimet ndaj Allahut.”

Trasmeton Imam Ahmedi. saktesoi muhadithi Ahmed Muhamed Shekir, Allahu i meshirofte te dy imamet.

Anis Agovi