Këshilla ime për atë i cili kërkon të martohet

0
1201

Këshilla ime për atë i cili kërkon të martohet është që të kërkojë bukurinë përpara devotshmërisë.

Kur ta gjejë një femër të bukur, më pas le të pyesë në lidhje me devotshmërinë e saj.
Devotshmëria e saj le të jetë gjëja e fundit për të cilën do të pyesë.
Në mënyrë që pranimi apo refuzimi i saj të varet nga feja, jo nga bukuria e saj.
Disa të rinj në fillim interesohen për devotshmërinë.
Kur gjejnë një femër të devotshme por del që nuk është e bukur, e refuzojnë.
E kështu pranimi ose refuzimi u bë për shkak të bukurisë, e jo për shkak të fesë.
Kjo është gabim!.

Shejkh ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë!
min Mexhmu’i Fetauah.