Katër nga premtimet e Allahut

0
1308

– Falënderimi ndaj Allahut
Allahu i madhëruar në Kuran thotë:“Nëse falënderoni, do t’ua shtojë të mirat, e nëse përbuzni, s’ka dyshim, dënimi Im është i vështirë!” . Ibrahim 7

– Përmendja-Përkujtimi i Allahut
Allahu i madhëruar në Kuran thotë:“Më kujtoni Mua (ashtu si ju ka mësuar Profeti Im), e Unë ju kujtoj ju (me dhuratë); falënderomëni Mua e mos i mohoni dhuntitë e Mia!” El Bekare 152

– Thirrja(lutja) Allahut:
Allahu i madhëruar në Kuran thotë: “Zoti juaj, ka thënë: “Më thirrni Mua (më adhuroni), Unë do t’ju përgjigjem (shpërblejë)! Me të vërtetë, ata që mendjemadhësohen e nuk duan të Më adhurojnë – do të hyjnë të poshtëruar në skëterrë”. Gafir 60

– Istigfari-Kërkimfalja
Allahu i madhëruar në Kuran thotë: “ Perëndia nuk i ndëshkon, nëse ata kërkojnë falje”. El Enfal 33

Unejs Murati-Daku