Katër gjëra e shtojnë rizkun;

0
4135

Katër gjëra e shtojnë rizkun;

1. Falja e namazit të natës.

2. Istigfari i vazhdueshëm.

3. Dhënia e lëmoshës(sadakasë).

4. Përmendja e Zotit mëngjes dhe mbrëmje.

Katër gjëra e pakësojnë rizkun;

1. Gjumi i mëngjesit.

2. Neglizhimi i shpeshtë i namazeve vullnetare(nafile).

3. Përtacia.

4. Tradhtia.

Libri: Zadul Mead; 4/378
Autori: Ibn Kajimi, Zoti e mëshiroftë.
Suad Shabani