I vetëm do të vish në ditën e gjykimit

0
574

I vetëm do të vish në ditën e gjykimit;

Pa pasuri!

Pa fëmijë!

Pa pozitë!

Pa të afërm!

Pa të dashur!

Të jesh i kujdesur që mos t’i bësh kujt padrejtësi me gjuhën tënde, me pasurinë tënde, me pozitën tënde. Askujt mos i bë asnjë padrejtësi, as vetes, as të afërmëve as shokëve, ndoshta kjo do të të bëjë dobi. “Në Ditën, kur askujt nuk do t’i bëjë dobi as pasuria, as fëmijët. Përveç atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu!”(Sureja Shuara, 88)”

(Shejh Muhammed Bazmul)
Jeton Bozhlani