I lumturi.I shpëtuari dhe i humburi.Keto jane 3 llojet e njerezve.

0
2302

Ebu Shemit Ibn Axhlan, ka thënë:

” Njerëzit janë tre lloje;

1. I lumtur: Ai cili kaloi jetën në mirësi (islam) që nga fëmijëria e tij deri në fund te jetes  se tij.

2. I shpëtuar: Ai i cili kaloi jetën e tij në rini si mëkatarë dhe si i hutuar, por më pas u pendua sinqerisht dhe kaloi pjesën e mbetur të jetës në mirësi.

3. I humbur: Ai i cili kaloi jetën e tij në rini si mëkatarë dhe si i hutuar dhe ashtu jetoi deri në diten e fundit te jetes se tij.”

Tarih Bagdad: 10/34.Suad Shabani