Gjashte shkaqet që lehtësojnë mësimin përmendësh

0
1732

Prej shkaqeve që lehtësojnë mësimin përmendësh janë:

1- Puna me dijen.

2- Lënia e gjynaheve.

3- Vazhdueshmëria në leximin e librave.

4- Lutja dhe përgjërimi.

5- Përsëritja e asaj që ke mësuar përmendësh.

6- Falënderimi i Allahut.