Gabimi i madh qe bejn ata qe shkojne tek fallxhoret

Pejgamberi alejhi selam ka thënë : Kush shkon te parashikuesi (fallxhori, magjistari) dhe e pyet atë për diçka, nuk do ti pranohet namazi dyzet ditë

(Muslimi nr.2230)

Kush shkon te fallxhori apo parashikuesi dhe i beson çka thotë, ai e ka mohuar atë që i ka zbritur Muhamedit (Kur’anit).

(Ahmedi nr.9536)

Read Previous

Mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut

Read Next

Si e sprovon Allahu sinqeritetin e besimtarit