Fjalë të arta nga imam Shafiu

0
1137

Fjalë të arta nga imam Shafiu

Të kënaqësh tërë njerëzit është dika e paarritshme, ndërsa të arrish kënaqësinë e Allahut është synim nga i cili nuk duhet të heqësh dorë.

Çështja e cila të ndihmon të përmiresohesh, mbahu fort pas saj, ndërsa të tjerave mos u kushto rëndësi.

Të kënaqësh tërë njerëzit është diçka e pamundur, pë të cilën nuk je i urdhëruar të përpiqesh, ndërsa të kënaqësh Krijuesin është e mundshme , madje për të cilën je i urdhëruar.

Marrë nga libri Sherhul akideti Tahauijeh 2/349

Shuajb Rexha