Fillloje diten me keto fjale madheshtore

0
3142

Prej dhikrit te mengjesit eshte: “Esbahna ala fitratil-Islam ue kelimatil-Ikhlas ue ala dijni nebijjina Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ue ala mil-leti ebina Ibrahim hanifen muslimen ue ma këne minel-mushrikin – E arritem mengjesin ne natyrshmerine e paster Islame, ne fjalen e sinqerte la ilahe il-lAllah, ne fene e Profetit tone, Muhammedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe ne fene e babait tone Ibrahimit, mikut te ngushte te Allahu, i cili ka qene ne fene e paster dhe s’ka qene prej idhujtareve”.

Shejh Abdurrazak El-Bedr (Allahu e ruajtte!) thote: “Sa bukur eshte qe muslimani ta filloje diten e tij me keto fjale madheshtore, te cilat permbajne:

-riperteritjen e besimit,

-shprehjen e teuhidit,

-konfirmimin/ripohimin ne kapjen fort mbas fese se Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem,

-pasimin e fese se paster te Ibrahim Kalilit, alejhis-selam

-dhe distancimin nga shirku ne teresi; nga i vogli dhe i madhi i tij”.

“Fik’hu El-Edijeh uel-Edhkër”
Unejs Sheme