Feja nuk i sjell njeriut ndonjë shqetësim, mërzi ose lodhje.

0
293

Ka thënë Ibën Uthejmini Allahu e mëshiroftë:
Feja nuk i sjell njeriut ndonjë shqetësim, mërzi ose lodhje.
Për të gjitha problemet e kësaj bote zgjidhja gjendet te feja.
Por ndoshta njeriut nuk i lehtësohet zgjidhja për shkak të gjynaheve që ka bërë ose për shkak të paditurisë.
Unë jam i sigurt se për çdo problem psikologjik e social është zgjidhja në fe.
Shtimi i problemeve dhe sëmundjeve psikologjike në këtë kohë vjen për shkak të dobësimit të besimit tek shumë prej njerëzve.
Ata të cilët kanë besim të fortë nuk preken nga keto gjëra.

(Et-tealiik ala sahiih el-Bukhari 3/21)