Etapat e krijimit te njeriut sipas Kuranit

0
2476

Etapat e krijimit te njeriut sipas Kuranit

Allahu eshte Krijuesi, i Cili e krijoi njeriun ne formen me te bukur “Vërtet, Ne e krijuam njerin në formën më të bukur.” Et-Tin, 4

-Krijimi i Ademit alejhis selam “Ne e krijuam njeriun prej një ajke (lëngu), e një balte.” El-Mu’minun, 12

-Krijimi i njeriut kalon ne kater etapa. Allahu thote: “Ai ju krijoi në disa etapa.” Nuh, 14

Ato etapa jane:

1. Pike uji. “E pastaj, e bëmë ate pikë uji (farë) dhe e vendosem në një vend të sigurt.” El-Mu’minun, 13

2. Cope gjaku. “Më pas, pikën e ujit/farës e bëmë copë gjaku.” El-Mu’minun, 14

3. Cop mishi. “E atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi pa forme.” El-Mu’minun, 14

4. Eshtra dhe mish. “E atë copë mishi e shndërruam në eshtra, edhe eshtrave ua veshëm mishin.” El-Mu’minun, 14.

Keshtu Allahu i Lartesuar e krijon njeriun. “Ky është All-llahu, Zoti juaj…” Ez-Zumer, 6

Po ashtu Allahu i Lartesuar na tregon ne Kuran se foshnja gjate kesaj periudhe gjendet ne tri erresira. Allahu thote “Ai u krijon juve në barqet e nënave tuaja, krijim (etapë) pas krijimi në tri errësira.” Ez-Zumer, 6

#Erresira e barkut.

#Erresira e mitres.

#Erresira e placentes.

“I Lartesuar është Allahu, Krijuesi më i persosur!” El-Mu’minun, 14

Unejs Sheme