Errësirat janë pesë dhe secila nga to ka nga një dritë ndriçuese:

0
2114

Errësirat janë pesë dhe secila nga to ka nga një dritë ndriçuese:

1. Mëkatet janë errësirë , kurse drita e tyre është
pendimi.

2. Varri është errësirë, kurse drita e tij është
namazi.

3. Peshorja në Ditën e Kiametit është errësirë, kurse
drita e saj është fjala la ilahe il-lAllah.

4. Ura e Siratit është errësirë , kurse drita e saj
është bindja.

5. Ahireti është errësirë, kurse drita e tij është vepra e mirë.

Suad Shabani