Ëndrrat e mira dhe të këqija!

0
589

Ëndrrat e mira dhe të këqija!

Ibnu Haxheri ka thënë:
“Përmbledhje e edukatës së ëndrrës së mirë janë tre gjëra:
1. Të falënderojë Zotin për të.
2. Të gëzohet dhe të jetë optimist.
3. Ta tregojë atë, por vetëm atyre që do, jo atyre që urren.

Përmbledhje e edukatës së ëndrrës së keqe janë katër gjëra:
1. Ti kërkojë mbrojtje Allahut nga sherri i saj.
2. Ti kërkojë mbrojte Allahut nga shejtani i mallkuar.
3. Të pështyjë lehtë në të majtë tre herë, kur zgjohet.
4. Të mos ja tregojë askujt.

Mirandi Shehaj