A e ka vrarë veten ai që vdes nga pirja e duhanit?

0
902

Pyetje:Ai i cili vdes për shkak të pirjes së duhanit a llogaritet se ka vrarë vetëveten ?

Përgjigje:A mendon se ai i cili e pin duhanin, e pinë atë që të vdesi ? Mu përgjigj me një po ose jo ?

Pyetësi:Jo.

Shejhu: Porse thuhet, dëmi i pirjes së duhanit të çon në shkatarrim apo dhe në vrasje të vetëvetes, atëherë ky është argumenti më i fortë që të thuhet se duhani është harram. Dhe nuk ka dyshim tek unë se duhani është harram, duke i parë dëmet që ka trupi nga pirja e tij apo dëmet në sjellje apo dëmet ekonomike.

A nuk e din ti se ai i cili e pin duhanin nëse nuk ka duhan për të pirë mundet që të shesi edhe nderin e tij ?! Mu përgjigj, po apo jo ?

Pyetësi:Jo!

Shejkhu:Jo, më mirë të thoje po. Sido që të jetë çështja, duhani tek ne konsiderohet si harram dhe nuk dyshojmë në këtë. Porse nuk themi, se ai i cili e pinë atë është vrasës i vetes së tij pasi ai nuk e kishte për qëllim vetëvrasjen e vetës së tij.

Shejkhu:Salih Ibn Sad Es-Suhejmi (All-llahu e ruajt)

Burimi:Likaul Babil Meftuhi 198/b.