Duaja e pranuar në ditën e mërkurë!

0
3441
Duaja e pranuar në ditën e mërkurë!
Xhabir bin Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, tha:
“I Dërguari i Allahut alejhi selam, iu lut Allahut të Madhërishëm në këtë xhami (Mesxhid el-Fet’h) të hënën, të martën dhe të mërkurën. Duaja e tij u pranua në ditën e mërkurë,
mes namazit të drekës dhe të ikindisë.”
Xhabir tha:
“S’ka pasur diçka të rëndësishme për mua, përveçse e kam lutur Allahun mes
drekës dhe ikindisë, duke e ditur se Ai do të më përgjigjet!
Buhari.