Dobitë që përfiton nga përdorimi i misvakut

0
1486

Pastrimi i gojës – misvaku

Përcillet nga Aishja – radijallahu anha – se Profeti – alejhi selam – ka thënë:
“ Misvaku është pastrim për gojën dhe kënaqësi për Zotin.”
Buhariu

Në këtë hadith tregohet se në pastrimin e gojës (me misvak apo çfarëdo mjeti tjetër) përfiton dy dobi:
1. dynjaje: pastrami i gojës.
2. ahireti: fitimi i kënaqësisë së Zotit.
E tërë kjo mirësi dhe shpërblim i madh përfitohet me anë të një veprimi fare të thjeshtë, por shumë njerëz e neglizhojnë pastrimin e gojës së tyre, derisa kalojnë dy apo tre muaj pa e larë atë asnjëherë, ose nga injoranca ose nga neglizhenca.
Shejh El-Uthejmini – rahimehullah – në: “Sher el-mumti”.