Do te shpetoi ai qe kontrollon veten e tij dhe eshte i devotshem

Ka thënë Zoti në Kuranin Famëlartë (kuptimi i ajeteve):

“Vërtet ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi atë”.

Surja Esh Shems, ajeti 9-10.

Armiku yt i parë është vetja jote.

Prandaj kërkoji llogari asaj, pastroje atë dhe kundërshtoi epshet dhe dëshirat e shfrenuara të saj.

Dije se nëse triumfon ndaj saj, atëherë të tjerët i ke më të lehtë.

O Allah , Zoti ynë! Jepe veteve tona devotshmëri dhe pastroi ato sepse Ti je më i Miri që mundesh t’i pastrosh!

Brulind Callari

Read Previous

Kush ben mire do te marre miresi dhe kush ben keq do te ..

Read Next

Mos e lër ditën tënde pa i bere keto vepra.