Dhikri qe duhet te besh pasi te falesh namazin

Silhouette of a praying man

Mësoji, praktikoji dhe mësoja të tjerëve.

1. 33 herë subhanAllah, 33 herë elhamdulil-lah, 33 herë Allahu ekber dhe të njëqindtën e plotëson me: La ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike lehu, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huue ala kul-li shej’in kadir.

📚Tramsmeton imam Buhariu dhe Muslimi -Allahu i mëshiroftë-.

♦️2. 10 herë subhanAllah, 10 herë elhamdulil-lah dhe 10 herë Allahu ekber.

📚Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-.

♦️3. 11 herë subhanAllah, 11 herë elhamdulil-lah dhe 11 herë Allahu ekber.

📚Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-.

♦️4. 33 herë subhanAllah, 33 herë elhamdulil-lah dhe 34 herë Allahu ekber.

📚Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-.

♦️5. 33 herë subhanAllah, 33 herë elhamdulil-lah dhe 33 herë Allahu ekber.

📚Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-.

♦️6. 25 herë subhanAllah, 25 herë elhamdulil-lah, 25 herë Allahu ekber 25 herë Lailahe il-lallah

📚Hadithin e saktësuar imam Albani -Allahu e mëshiroftë-..

Imam Uthejmini -Allahu e mëshiroftë- thotë:

“Dobitë e larmishmërisë së dhikrit pas namazit janë:

1. Veprimi i Sunetit me të gjitha format e tij.

2. Ruajtja e Sunetit.

3. Që veprimi i një Suneti të vetëm nga ana e njeriut të mos bëhet zakon (rutinë).

Brulind Callari

Read Previous

Cfar bente profeti Muhamed alejhi selam kur dikush vente hajmali

Read Next

Nese vepron nje nga keto vepra do te futesh ne xhenet