Dhikri qe duhet te besh pasi te falesh namazin

0
3480
Silhouette of a praying man

Mësoji, praktikoji dhe mësoja të tjerëve.

1. 33 herë subhanAllah, 33 herë elhamdulil-lah, 33 herë Allahu ekber dhe të njëqindtën e plotëson me: La ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike lehu, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huue ala kul-li shej’in kadir.

📚Tramsmeton imam Buhariu dhe Muslimi -Allahu i mëshiroftë-.

♦️2. 10 herë subhanAllah, 10 herë elhamdulil-lah dhe 10 herë Allahu ekber.

📚Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-.

♦️3. 11 herë subhanAllah, 11 herë elhamdulil-lah dhe 11 herë Allahu ekber.

📚Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-.

♦️4. 33 herë subhanAllah, 33 herë elhamdulil-lah dhe 34 herë Allahu ekber.

📚Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-.

♦️5. 33 herë subhanAllah, 33 herë elhamdulil-lah dhe 33 herë Allahu ekber.

📚Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-.

♦️6. 25 herë subhanAllah, 25 herë elhamdulil-lah, 25 herë Allahu ekber 25 herë Lailahe il-lallah

📚Hadithin e saktësuar imam Albani -Allahu e mëshiroftë-..

Imam Uthejmini -Allahu e mëshiroftë- thotë:

“Dobitë e larmishmërisë së dhikrit pas namazit janë:

1. Veprimi i Sunetit me të gjitha format e tij.

2. Ruajtja e Sunetit.

3. Që veprimi i një Suneti të vetëm nga ana e njeriut të mos bëhet zakon (rutinë).

Brulind Callari