Demet qe shkakot ushqimi i tepert te besimtari

0
319

🌺 Thotë Ibn Ebi Hatim -Allahu e mëshiroftë-:

“Imam Shafiiu -Allahu e mëshiroftë- ka thënë:
Nuk jam ngopur (me ushqim) për 16 vjet, përveç se një herë, (e kur u ngopa) futa dorën (gishtat) dhe e volla ushqimin, sepse ngopja:
e rëndon trupin,
e ngurtëson zemrën,
të sjell gjumin dhe
të dobëson prej adhurimeve”.

📚 Adabush Shafiiji ue menakibuhu, faqja 78 me zinxhir transmetimi të saktë.
Brulind Callari