Cfare ndodhe me ate njeri qe nuk i plotesohet duaja

0
1695

Thotë i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:

“Nuk ka mbi këtë tokë ndonjë musliman që i lutet Allahut me ndonjë lutje, veçse Allahu do t’ia japi atij (atë që kërkon), ose do t’i largojë atij një të keqe, për sa kohë nuk lutet për ndonjë gjunah ose ndërprerje të lidhjeve farefisnore dhe për sa kohë nuk nxitohet e të thotë:

“U luta e u luta dhe nuk m’u përgjigj”.

📚 Transmeton imam Tirmidhiu dhe e ka bërë HASEN (të mirë) imam Albani -Allahu i mëshiroftë- në Sahihul Xhamius Sagir.

Brulind Callari