Cfarë ndodh me borxhliun i cili vdes pa i larë borxhet?

0
11096

Të drejtat e njerëzve nuk humbin (në Ditën e Gjykimit), madje, Allahu cdokujt që i takon e drejta do t’ia jape atë edhe nëse është dicka e lehtè (e vogel), sic ka thēnë Pejgamberi (salAllahu alejhi ue selem): “Kush i ka berë ndonje padrejtësi (zullum) vellait te tij ne nderin e tij apo diku tjeter, le t’i kerkoje te falur (t’i marre hallallin) qysh sot, para se të vijë dita kur nuk do te ketë as dinarë e as dirhemë (për dëmshpërblim). Nēse e ka një vepër të mirë, me të do t’i paguhet padrejtësia, por nëse nuk do të ketë vepra të mira, ateherë do t’i merren mekatet e të dëmtuarit dhe do t’i jepen atij (që ka bërë padrejtësi).”Buhariu

Borxhliu i cili vdes dhe pasuritè e njerëzve ngelin te ky, pa i shlyer në këtë botë, ne ahiret, pronarët e pasurive do t’i marrin të mirat e tij, në sasi te pasurive të tyre të cilat ia huazuan, sic ka thēne Pejgamberi (salAllahu alejhi ue selem): “Ai që vdes, e eshte borxhli një dinar apo nje dirhem, do t’i paguajë ato me të mirat e tij, në diten ku nuk do te ketë as dinarë e as dirhem. Ibn maxhe