Cfare i ndodh atij qe shkon tek fallxhori?

0
890

Më ka mësuar i Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem!

Që të mos shkoj tek fallxhoret, të mos i pyes ato/ata e as të mos i besoj në atë që thonë, ngase një veprim i tillë bën:

-të mos pranohet namazi dyzet ditë dhe

-është mohim i saj që iu zbritë (shpallë) Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë “Kush shkon te fallxhori dhe e pyet për ndonjë gjë, nuk i pranohet namazi për dyzet ditë”. Shënon Muslimi (2230).

Po ashtu ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: “Kush shkon te fallxhori dhe i beson fjalëve të tij, ai ka mohuar atë që i është zbritur Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem”. Es-Sahihah” (3387).

Unejs Sheme