Cfarë e largon shejtanin?

0
2796

Njeriu duhet të njihet me disa gjëra që e bëjnë shejtanin të largohet, sepse shejtani është burimi i syfaqësisë dhe origjina e sprovave.

Shejtani ikën nga shumë gjëra, si:

ezani,

eximi i Kuranit,

️ sexhdja gjate leximit te Kuranit

thënia e istiadhes, ,

️lutja kur del nga shtëpia dhe gjatë hyrjes në xhami me lutjet e caktuara për të,

bërja e dhikrit të sabahut dhe mbrëmjes,

dhikri pas namazeve.. dhe të gjitha dhikret (përmendjet) e caktuara nga ana e sheriatit.”