Çfare duhet të themi kur të zgjohemi nga gjumi ?

0
1673

Çfare duhet të themi kur të zgjohemi nga gjumi ?

Ka thënë profeti ﷺ :-

Kur të zgjohet ndonjëri prej jush nga gjumi le të thotë :-

Falenderimi i takon Allahut , i Cili më dha shëndet në trup , ma ktheu shpirtin tim , dhe ma mundësoi mua që ta përkujtoj Atë

Duaja në latinisht

{ Elhamdu-lilãhi el-ledhij ãfãnij fij xhesedij , ue rred-de alej-je rrūhij , ue edhine lij bidhikrrihi }

Transmeton Tirmidhiu me nr 3401 , shejkh Albani e bën hasen

JK