Cfare duhet te besh te paren te hash ushqim apo te falesh namazin?

0
1277

Çfarë nëse ushqimi është shtruar, ndërkohë është thirrur ikameti për namaz?

Ibn Omeri i jepte përparësi darkës.
Ebu Derdai ka thënë: Njeriu i mençur së pari i kryen nevojat e veta, në mënyrë që pastaj zemra e tij të jetë e përqendruar në namaz.

Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë:
“Nëse shtrohet darka dhe thirret ikameti (për namaz), jepini përparësi darkës.”

Buhariu, nr. 671
Suad Shabani