Cfarë duhet të bësh që të përsëritësh dy herë aktin intim me gruan tënde?

Marrja e guslit pas çdo kontakti seksual, nëse njeriu dëshiron të fillojë përsëri akt tjetër me gruan e tij.

Duke u bazuar në hadithin e Ebi Rafia se Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue selem) një natë prej netëve ka kryer mardhënie me gratë e tij, merrte gusul çdoherë që kryente mardhënie me ndonjë prej grave të tij, dhe merrte gusul pas kryerjes së aktit me secilën prej grave të tij.

Dhe i thash: O i Dërguari i Allahut, a nuk të mjafton një gusul për të gjitha gratë e tua ?

Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue selem) tha: Kjo është më e pastër, më e dëlirë dhe më e këndshme.

Ebu Davudi dhe të tjerë me zinxhir Hasen (të mirë)

Shejh Albani, rahimehullah

Nga arabishtja; Suad Shabani

Read Previous

Mëkatet janë shkak i frikës dhe i ankthit në zemër

Read Next

Ëndrra që cuditi dijetarët