Çduhet të bësh kur hidhërohesh dhe te kontrollosh vetevten?

0
2183

“I fortë s’është ai, që mund dhe mposhtë kundërshtarin. Por, i fortë është ai, që kontrollon vetveten në hidhërim”.1

Gjithashtu, pejgamberi [salallahu alejhi ue selam] ka thënë:
Pra, i fortë s’është dikush që i mund njerëzit dhe i përlan ata, por është ai që “… kontrollon vetveten në hidhërim”. Domethënë, ai përmbahet dhe e ndal vetveten gjatë rasteve kur hidhërohet.

Kontrollimi i vetvetes gjatë hidhërimit konsiderohet cilësi e mirësjelljes.

Kështu, nëse hidhërohesh, mos lë që hidhërimi të depërtojë, por kërko shpëtim te Allahu nga dreqi i mallkuar. Nëse je në këmbë, ulu.

Nëse ju ulur, shtrihu.

Dhe nëse hidhërimi vjen duke u shtuar, atëherë merr abdes, derisa të të largohet.

1 El-Buhari [nr.6114] dhe Muslim [nr.107].

Si të arrish mirësjelljen
Shejh Muhamed bin Salih el-Utheimin
Marre nga libri Mekarimul-Akhlak [f.32.-35]