Burri që i jep ujë gruas ai do të shpërblehet

0
2058

Ir’bad ibën Serijeh, radijAllahu anhu thotë:
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:
“Kur burri i jep gruas ujë për të pi, do të ketë shpërblim”

Ir’badi radijAllahu anhu thotë: Kam shkuar tek gruaja dhe i dhashë ujë për të pi, e pastaj i tregova për ketë që e kisha dëgjuar nga Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem.

(Silsile esSahiha Nr.2736)