Bëhuni optimistë, mendoni pozitivisht për Allahun dhe jetoni të lumtur

0
490

Besimtari me optimizmin dhe të menduarit e mirë për Zotin e tij, e di se Ai nuk ja ka ndaluar diçka, vetëm se për t’i dhënë diçka tjetër. Nuk e ka munduar, veçse për ta rehatuar, nuk e ka sprovuar, veçse për ta përzgjedhur.

Jeta është e shkurtër , prandaj mos e shkurto më shumë me brenga dhe pesimizëm!

Mos e mbaj Tokën mbi kokë, kur Zoti e ka vendosur nën këmbët e tua!

Mos ki frikë nga errësira, përderisa drita e Zotit është para teje!

Mos e turbullo jetën sot, duke menduar për atë që do të ndodhë nesër!

Mos i bëni rrugë pesimizmit për në shpirtrat tuaj, sepse do të dështoni dhe do të shkatërrohen!

Silleni ndërmend fjalën e të Madhërishmit: ‘‘Unë jam për robin tim, ashtu siç ai mendon për Mua! Nëse mendon pozitivisht për Mua, e ka për vete, e nëse mendon negativisht, përsëri e ka për vete’’

Dijeni se buzëqeshja dhe gëzimi i jetës u takon atyre që janë optimistë dhe jetojnë me shpresë❗️

Mirandi Shehaj