Behu i drejte me familjen tende

0
414

Te jesh i drejte karshi femijeve te tu, ngase Islami eshte feja e drejtesise dhe urdheron per drejtesi.

Mjafton te shfletosh librin e Allahut, Kuranin, e do gjesh shume ajete per drejtesine.

Kjo eshte dhe keshilla e Profetit tone sal-lAllahu alejhi ue sel-lem “mbani drejtesi mes femijeve tuaj”.
Hadithin e permend Shejh Albani (Allahu e meshirofte!) ne “Es-Sahihah”.

Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!) ka thene: “Te paret tane te mire (es-selefus-salih) radijAllahu anhum kur puthnin ndonje prej femijeve, puthnin dhe te dytin (femijen tjeter).

E kjo, per shkak te kujdesit te madh qe kishin ne mbajtjen drejtesi midis tyre (femijeve)”. Sheh Rijad Es-Salihin, vell. 6

Unejs Sheme