A të tregoj për gjënë më të çmuar që një mashkull mund ta ketë?

0
4167

I Dërguari i Allahut (alejhi selam) i tha Ibn Abasit (radijallahu anhu):

“A të tregoj për gjënë më të çmuar që një njeri mund ta posedojë?

Ajo është gruaja e mirë, të cilën kur ta shikojë, ai kënaqet, kur t`i thotë të bëjë diçka ajo i bindet dhe kur ai është larg shtëpisë ajo është besnike ndaj tij.”

(Transmeton Hakimi, hadithi është sahih sipas kushteve te Buharit dhe Muslimit)