A i lejohet gruas shtatzënë që ti bashkojë namazet?

0
1038

Pyetje: A i lejohet gruas shtatzënë që të bashkojë namazet ndonjëherë në qoftë se ajo përjeton vështirësi?

Përgjigje: Po, në qoftë se ajo është duke përjetuar vështirësi, ajo mund të bashkojë namazet dhe në rastë të kundër jo (nuk i lejohet).

Burimi:
Bashkimi i namazit për gratë shtatzëna.
Imam Albani