A e prishë namazin ushqimi që kemi në gojë?

0
745

Gjykimi fetar për atë person që ka mbetje ushqimi mes dhëmbëve dhe e gëlltit qëllimisht:

Imam Nevaviu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:
Nëse ka mbetje ushqimi ndërmjet dhëmbëve dhe ai e gëlltit atë qëllimisht në namaz, atëherë prishet namazi dhe kjo me konsensus të dijetarëve dhe nuk ka mos pajtime ndërmjet tyre, e nëse ai e gëlltit pa qëllim por i rrëshqet me pështymën, namazi i tij nuk prishet dhe kjo po me konsensus të dijetarëve”

El-Mexhmu 4/89.

Muhamed Estrefi