A duhet te lexoj kuran kur jam me mestruacione?

0
940

Pyetje: A është e lejuar kur vajza është me menstruacione të mësojë disa ajete kuranore (d.m.th: privat në shtëpi)?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Jo, vetëm nëse e ka të nevojshme: ose kur ka provime në Kuran, ose është ndonjë ajet pjesë e dhikrit. Allahu e di më së miri.Burimijetes