A duhet të hedh krip në cep të shtepisë që të ruhem nga xhindët?

0
3193

Pyetje: A është ligjësuar derdhja e kripës së trashë në cep të shtëpisë…

Përgjigje: Jo. Kjo është e keqe dhe bidat. Nuk ka asnjë dëshmi se kripa largon xhinët. Nuk ka dëshmi për këtë.

Kjo është mëkat që është shpikur nga njerëzit injorantë apo qëllimkeq.

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan

Ligjërata: Sherh Fet’h-il-Mexhid