A duhet te betohesh per prinderit apo njerez te tjere?

Ka thënë i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:

“Kush betohet në emër të dikujt tjetër përveç Allahut, me të vërtetë ka bërë kufër (mohim) ose shirk (shok në adhurim Allahut)”.

📚 Transmeton imam Tirmidhiu dhe ka bërë të Saktë imam Albani -Allahu i mëshiroftë-.

Thotë përsëri:

“Vini re! Me të vërtetë Allahu ju ndalon të betoheni për baballarët tuaj. Kush dëshiron të betohet le të betohet vetëm për Allahun ose le të heshttë”.

Transmeton imam Buhari -Allahu e mëshiroftë- me numër hadithi 6270.

Nuk lejohet ti që të betohesh për dikë tjetër përveç Allahut të Lartësuar, kushdo qoftë ai prej krijesave apo cdo gje tjeter.

Brulind Callari

Read Previous

Lutja qe bente Profeti alejhi selam para se te flitne dhe kur zgjohej nga gjumi

Read Next

4 fjalet qe fshijne gjynahet si gjethet e pemes