A duhet ta mbaj Kuranin në makinë që të mos bëj aksident?

0
1703

Pyetje: ”A lejohet vendosja e Mus´hafit në automjet për të shpresuar në bekimin e tij ose për mbrojtje nga fatkeqësitë?”

Përgjigje: ”Kjo nuk është e lejuar. Nuk është e lejuar për të pasur një Mus´haf në automjet për qëllime mbrojtëse. Është në rregull për ta pasur një Mus´haf në automjet për të lexuar në të, por jo për shkak se ai të mbronë, kjo nuk është e lejuar.”

Burimi: Sherh ed-Durr en-Nedhid (5)

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13484