9 Shkaqe me të cilat shton dashurinë për Allahun:

Shkaqe me të cilat shton dashurinë për Allahun:

1. Leximi i Kuranit me meditim.
2. Përkujtimi i shpeshtë i Allahut.
3. Njohja e emrave dhe cilësive të Tij.
4. Qëndrimi me njerëz që kanë dashuri të madhe për Allahun.
5. Qëndrimi në kuvendet e dijes.
6. Largimi nga ҫdo vend dhe njeri që të dëmton dashurinë për Allahun.
7. Veprimi i sa më shumë adhurimeve.
8. Lutja
9. Sinqeriteti me Zotin tënd

Read Previous

Si e shkaterrojne mekatet besmin!

Read Next

Si sillej profeti alejhi selam kur e shqetësonin njerëzit